Make your own free website on Tripod.com

RESERVATIEBON - BON DE RESERVATION - RESERVATION BILL
We zenden u een bevestiging van uw reservatie per kerende terug
On vous envoit une confirmation de votre reservation
We send you a confirmation of your reservation

 

Naam/Name/Nom:
adres/adresse/adress:
E-mail:
Telefoon/Telephone/Phone:
Fax:
Contactpersoon/Contact/Contact person:
BTW nummer/Numero de TVA/VAT number:
Datum reservatie/Date de reservation/Date of reservation:
Uur van aankomst/Arrivee/Arival:
Uur van vertrek/Depart/Departure:
Inhoud reservatie/Choix/Tour choice:
Aantal personen/Nombres de personnes/Number of persons(*):
Prijs per persoon/Prix par personne/Price par person:

(*) Aantal personen dat wordt gefactureerd.
Annulatie van max 10% kan schriftelijk tot 24 uur voor het aankomstuur

Nombres total de personnes
Annulation de max 10% sera accepte au moins 24 heures avant l'arrivée

Final number of persons
Annulation of max 10% will be accepted at least 24 hours before arrival.